Tiếng việt
English

Thủ tục in và phát hành hóa đơn

1. Điều kiện để doanh nghiệp được tự đặt in hóa đơn
Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm: (i) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh; hoặc (ii) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh (đăng ký với cơ quan thuế bằng mẫu 06)
2. Thủ tục tự đặt in hóa đơn
Nộp dơn đề nghị đặt in hóa đơn (mẫu 3.14)
Cam kết đặt in hóa đơn (mẫu 3.16)
Thông báo cháp nhận phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (VAT) (mẫu 06)
3.  Thời gian được sử dụng hóa đơn
5 ngày sau (kể từ ngày nộp thông báo phát hành hóa đơn)
4.  Khi cơ quan thuế khảo sát doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì
Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà/Hợp đồng mượn nhà/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, có tên Giám đốc/thành viên/cổ đông công ty);
Hồ sơ khai thuế (bản lưu);
Mẫu 06 đã nộp cho cơ quan thuế (cơ quan thuế đóng dấu trả lại cho doanh  nghiệp một bản);
Giấy phép ký kinh doanh; Giấy thông báo mẫu dấu; Con dấu tròn;
Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty đã đi vào hoạt động;
Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ để chứng minh cho doanh nghiệp đã hoạt động và có nhu cầu phát hành (xuất) hoá đơn cho khách hàng;
Sau khi kiểm tra trụ sở hợp pháp và doanh nghiệp có hoạt động tại trụ sở, Chi cục thuế sẽ lập Biên bản đã kiểm tra trụ sở hoặc Xác nhận đã kiểm tra trụ sở, cho phép doanh nghiệp được phép đặt in hóa đơn và sử dụng.
5. Phí dịch vụ
Phí dịch vụ in phát hành hóa đơn: 500.000 đồng;
Phí đặt in hóa đơn: 250.000/1 cuốn (không có logo); 350.000/1 cuốn (có logo).
6. Thời gian thực hiện
10 ngày làm việc.

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Thủ tục in và phát hành hóa đơn Thủ tục in và phát hành hóa đơn

Thủ tục in và phát hành hóa đơn

10/ 10 - 3316 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 4228
Hình ảnh thật trụ sở

       

Hỗ trợ nhanh

Ms. Thủy

0916 129 130

Đường Đến Đông Dương

© Copyright by  www.dongduong.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng