Tiếng việt
English

Chuẩn bị cho công tác (đợt) quyết toán thuế

    Khi nhận được công văn của Chi cục thuế chủ quản thông báo đến doanh nghiệp quyết toán thuế, đa phần anh chị em mới vào nghề hoặc chưa đảm đương nhiệm vụ này lần nào đều cảm thấy bối rối. Vậy chúng ta cần chuẩn bị những gì? Cơ quan thuế cần những gì?
1.  Công tác sắp xếp chứng từ gốc
Chúng ta cần sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng;
Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán,...có đầy đủ chữ ký theo chức danh;
Kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ.
2.  Sắp xếp báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế
Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT, XNK, Môn Bài, TTDB,...;
Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm.
3.  Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức NCK)
Sổ nhật ký chung;
Sổ nhật ký bán hàng;
Sổ nhật ký mua hàng;
Sổ nhật ký chi tiền;
Số nhật ký thu tiền;
Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng;
Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp - Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm;
Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng;
Sổ cái các tài khoản: 131, 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,... 621, 622, 627, 641, 642,... Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15;
Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định;
Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ;
Sổ khấu hao tài sản cố định;
Sổ khấu hao công cụ dụng cụ;
Thẻ kho/sổ chi tiết vật tư;
Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho;
Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký);
 Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.
4.  Sắp xếp các hợp đồng kinh tế
Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào/đầu ra;
Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có;
Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương;
Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương.
5.  Hồ sơ pháp lý
Chuẩn bị đầy đủ cả gốc và photo công chứng (xác thực);
Các công văn đến/đi liên quan đến cơ quan thuế.          

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Chuẩn bị cho công tác (đợt) quyết toán thuế Chuẩn bị cho công tác (đợt) quyết toán thuế

Chuẩn bị cho công tác (đợt) quyết toán thuế

10/ 10 - 3326 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 4195
Hình ảnh thật trụ sở

       

Hỗ trợ nhanh

Ms. Thủy

0916 129 130

Đường Đến Đông Dương

© Copyright by  www.dongduong.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng