Tiếng việt
English

Chủ doanh nghiệp nợ thuế sẽ không được xuất cảnh

(Chinhphu.vn) - Theo dự thảo đang được Bộ Tài chính xây dựng, nếu doanh nghiệp có tổng nợ thuế trên 1 tỷ đồng trong đó có khoản nợ trên 90 ngày, chủ doanh nghiệp sẽ bị cấm xuất cảnh.

 

Bộ Tài chính đưa ra đề xuất này trong dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh, người nước ngoài bị tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Chế tài cấm xuất cảnh được áp dụng với người đại diện theo pháp luật của các tổ chức sản xuất kinh doanh có khoản nợ thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, trong đó có khoản nợ trên 90 ngày.

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng bị áp dụng chế tài này.

Các cá nhân còn nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có khoản nợ trên 90 ngày cũng bị áp dụng hình thức tương tự.

Công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Còn thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài không quá 03 năm kể từ ngày ban hành văn bản tạm hoãn xuất cảnh và được gia hạn cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tuy nhiên, trong trường hợp các tổ chức sản xuất kinh doanh, cá nhân còn nợ tiền thuế nếu có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác tại các tổ chức tín dụng và được tổ chức tín dụng bảo lãnh để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thì sẽ được xuất cảnh bình thường.

Khái niệm tiền thuế theo dự thảo bao gồm các khoản thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật đất đai do cơ quan thuế quản lý thu; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Dự thảo đang được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế lấy ý kiến trên website: www.gdt.gov.vn.

Nợ thuế đang là một vấn đề của ngành Tài chính. Theo số liệu của Bộ này, tính đến cuối năm 2014, nợ thuế của các doanh nghiệp đã ở gần mức 71.000 tỷ đồng.

Mới đây, theo chỉ đạo của Bộ, các Cục Thuế đã công bố hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế lớn. Danh sách này tại Hà Nội gồm hơn 80 doanh nghiệp với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.

Còn tại TPHCM, trong danh sách 21 doanh nghiệp nợ thuế được đăng tải công khai, có doanh nghiệp nợ thuế lên đến 100 tỷ đồng. 

Thanh Hằng

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Chủ doanh nghiệp nợ thuế sẽ không được xuất cảnh Chủ doanh nghiệp nợ thuế sẽ không được xuất cảnh

Chủ doanh nghiệp nợ thuế sẽ không được xuất cảnh

10/ 10 - 3332 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 10335
Dịch vụ liên quan
Hình ảnh thật trụ sở

       

Hỗ trợ nhanh

Ms. Thủy

0916 129 130

Đường Đến Đông Dương

© Copyright by  www.dongduong.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng