Tiếng việt
English

Dịch vụ kế toán

  Dịch vụ kế toán là công việc ghi chép, hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, do một công ty có chức năng “kinh doanh doanh dịch vụ kế toán” hoạt động một cách chuyên nghiệp. Chính vì vậy dịch vụ kế toán ra đời là nhằm san sẻ một phần công việc giúp cho doanh nghiệp nhẹ gánh để chuyên tâm kinh doanh.
1. Các công việc mà Kế toán Đông Dương thực hiện
 ● Lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
 ● Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của hóa đơn, chứng tư kế toán;
 ● Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán;
 ● Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 ● Cân đối số liệu kế toán;
 ● Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc, phân loại, sắp sếp, tổ chức, lưu trữ chứng từ theo tháng;
 ● Hoàn chỉnh các loại sổ sách chứng từ theo tháng/quý;
 ● Lập và gửi các báo cáo thống kê cho các cơ quan có liên quan;
 ● Lập báo cáo tài chính hàng năm (quyết toán năm);
 ● Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm;
 ● Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm;
 ● Nộp báo cáo tài chính tại phòng thống kê;
 ● Đóng gói chứng từ, sổ sách kế toán.
2. Tư vấn chính sách thuế
 ●  Tư vấn chính sách thuế hiện hành áp dụng cho doanh nghiệp;
 ● Cập nhật chính sách thuế mới;
 ● Dự báo sự thay đổi về chính thuế đưa ra ý kiến tư vấn hữu ích cho doanh nghiệp;
 ● Cảnh báo cáo rủi ro về thuế;
 ● Tư vấn và tham gia xử lý các trường hợp doanh nghiệp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế;
 ● Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
3. Cam kết trong quá trình thực hiện Dịch vụ:
 ● Tuân thủ pháp luật;
 ● Bảo vệ tốt nhất lợi ích của doanh nghiệp;
 ● Bảo mật thông tin của doanh nghiệp;
 ● Có đội ngũ nhân viên am tường pháp luật, nắm vững nghiệp vụ sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.
4.  Các công việc hỗ trợ doanh nghiệp
 ● Giao nhận chứng từ tận nơi;
 ● Hỗ trợ trực tuyến cho doanh nghiệp 24/7;
 ● Thay mặt doanh nghiệp nộp thuế, phí và lệ phí;
 ● Cung cấp các dịch vụ pháp lý khác có liên quan.
5. Chi phí
 ● Tuỳ từng doanh nghiệp (quy môi, nhành nghề, số lượng chứng từ) mà mức phí sẽ được xác định khi thẩm định hồ sơ;
 ● Tham khảo “Bảng phí dịch vụ kế toán”
 

SỐ LƯỢNG HOÁ ĐƠN (ĐẦU VÀO VÀ/HOẶC ĐẦU RA)

PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

PHÍ DỊCH VỤ GHI SỔ SÁCH KẾ TOÁN

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

Không phát sinh

300.000

0

300.000

Không có hoá đơn đầu vào hoặc đầu ra

Từ 01 đến 05 hoá đơn

500.000

500.000

1.000.000

 

Từ 06 đến 10 hoá đơn

600.000

600.000

1.200.000

 

Từ 11 đến 15 hoá đơn

700.000

700.000

1.400.000

 

Từ 16 đến 20 hoá đơn

800.000

800.000

1.600.000

 

Từ 21 đến 25 hoá đơn

1.000.000

1.000.000

2.000.000

 

Từ 26 đến 30 hoá đơn

1.200.000

1.200.000

2.400.000

 

Từ 31 đến 35 hoá đơn

1.500.000

1.500.000

3.000.000

 

Từ 36 đến 40 hoá đơn

1.800.000

1.800.000

3.600.000

 

Từ 41 đến 50 hoá đơn

2.000.000

2.500.000

4.500.000

      

6.  Chia sẻ kinh nghiệm
 ● Vai trò của kế toán rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong rất nhiều trường hợp doanh nghiệp không quan tâm đúng mức đến kế toán, giao cho những người chưa có kinh nghiệm, không nắm, hiểu biết chính sách thuế. Hậu quả là doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động hệ thống sổ sách kế toán rối bời, sai sót rất nhiều nên đến kỳ cơ quan thuế kiểm tra thuế (quyết toán thuế) doanh nghiệp bị phạt với số tiền rất lớn, trong đó chủ yếu lả: sai sót về sổ sách kế toán, không nắm chính sách thuế kê khai sai thuế, truy thu thuế… khi đó doanh nghiệp phải tốn rất nhiều tiền để khắc phục những sai sót đó. Trong quá trình hoạt động chúng tôi đã tham gia quyết toán hàng ngàn hồ sơ doanh nghiệp và có rất nhiều kinh nghiệm cũng như cách thức làm việc với cơ quan thuế để bảo vệ tốt nhất cho doanh nghiệp.
7. Khách hàng
  Sau hơn 15 năm hoạt động và được sự tín nhiệm của khách hàng Công ty Tư Vấn và Kế Toán Đông Dương cung cấp thường xuyên cho hơn 1.200 doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh, hơn 400 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Dịch vụ kế toán Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

10/ 10 - 3323 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 6297
Hình ảnh thật trụ sở

       

Hỗ trợ nhanh

Ms. Thủy

0916 129 130

Đường Đến Đông Dương

© Copyright by  www.dongduong.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng