Tiếng việt
English

Quyết định số 438/QĐ-TCT quy trình xử lý doanh nghiệp bỏ trốn

QUYẾT ĐỊNH SỐ 438/QĐ-TCT

Về việc ban hành Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

_____________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG  CỤC THUẾ

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh và thay thế mục III phần II Quy trình kiểm tra hoá đơn ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY TRÌNH

Quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động,

thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với

người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 438/QĐ-TCT

ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

__________________________

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Mục đích

1.1. Tăng cường công tác xác minh của cơ quan thuế đối với người nộp thuế  có dấu hiệu cần xác minh để xác định người nộp thuế còn hoạt động hay không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; lập biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký (nếu người nộp thuế còn hoạt động) hoặc lập biên bản xác minh và thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

1.2. Để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế cũng như ngăn chặn các hiện tượng lợi dụng chiếm đoạt tiền thuế.

2. Phạm vi áp dụng

2.1. Quy trình này quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế

2.2. Người nộp thuế trong quy trình này là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính (gọi tắt là TT 95/2016/TT-BTC).

3. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối với người nộp thuế, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

4. Các bộ phận tham gia thực hiện quy trình

4.1. Bộ phận kê khai và kế toán thuế (Bộ phận KK&KTT), Bộ phận đăng ký thuế: Phòng kê khai và kế toán thuế tại Cục Thuế; Đội kê khai - kế toán thuế và tin học tại Chi cục Thuế.

4.2. Bộ phận kiểm tra: Phòng kiểm tra thuế tại Cục Thuế; Đội Kiểm tra thuế tại Chi Cục Thuế.

4.3. Bộ phận hành chính văn thư, Bộ phận quản lý ấn chỉ: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, phòng hành chính – lưu trữ, phòng quản lý ấn chỉ tại Cục Thuế; Đội Hành chính - Nhân sự - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ tại Chi cục Thuế.

4.4. Bộ phận tuyên truyền hỗ trợ: Phòng tuyên truyền hỗ trợ tại Cục Thuế, Đội tuyên truyền hỗ trợ tại Chi cục Thuế.

4.5. Bộ phận quản lý nợ: Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục Thuế, Đội quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế.

4.6. Bộ phận quản lý các khoản thu về đất: Phòng Quản lý các khoản thu về đất tại Cục Thuế, Đội Quản lý thu trước bạ và thu khác

4.7. Bộ phận Quản lý thuế thu nhập cá nhân: Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế, Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế.

4.8. Đội thuế liên phường, xã, thị trấn tại Chi cục Thuế. 

 

 
Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Quyết định số 438/QĐ-TCT quy trình xử lý doanh nghiệp bỏ trốn Quyết định số 438/QĐ-TCT quy trình xử lý doanh nghiệp bỏ trốn

Quyết định số 438/QĐ-TCT quy trình xử lý doanh nghiệp bỏ trốn

10/ 10 - 3343 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 1609

© Copyright by  www.dongduong.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng